Támogatások

GINOP-5.3.2-16-2016-00262

RUGALMAS FOGLALKOZTATÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE A KORREKTVILL KFT.-NÉL

Az egyenetlen munkaterheléshez olyan rugalmas foglalkoztatási formák kialakítására van szükség, amelyekben a munkavállalóknak lehetősége van arra, hogy az intenzívebb megrendelési időszakokban felhalmozott többletmunkák után kevesebb időt töltsenek a munkahelyükön, és a munkaadó számára is biztosítja ezekre az időszakokra a szükséges kapacitásokat. A kiválasztott munkaköröknél szükséges az egyes munkafolyamatok pontos azonosítása, a fizikai dolgozók esetében a munkaidőkeret elszámolási időszakának vizsgálata, azoknál a munkafolyamatoknál pedig, amelyek szükségszerűen nem köthetőek időponthoz vagy időszakhoz, illetve nemcsak a munkahelyen végezhetőek (pl. nincs olyan speciális eszközigényük, ami csak a munkahelyen üzemeltethető), érdemes a távmunka lehetőségét is megvizsgálni. A szervezet munkavállalóinak 25 %-a által kitöltött adatlapok, a vezetői interjúk és a vezetői, valamint a munkavállalói felmérés alapján látható, hogy a vállalkozás a kiválasztott munkakörökben alkalmas a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésére. A munkavállalói igények, a szervezeti kultúra valamint a munkavállalói alkalmazás formáinak felmérésére irányuló kérdőívek válaszai alapján elmondhatjuk, hogy a cégkultúra tartalmazza azokat az elemeket, amelyek lehetővé teszik a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetését, melynek a vezetők és a munkavállalók egyöntetű véleménye alapján nincs akadálya. A változó munkaterhelés miatt nem biztosítható egyenletesen a napi legfeljebb nyolcórás munkaidő, így a rugalmas munkaszervezés bevezetése jelentősen segítheti a munkavállalókat a munka és a magánélet összeegyeztethetőségében.

Az átalakítás a támogató tanácsadási és képzési folyamatok eredményeképpen szerves részévé válik a vállalati kultúrának. A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetéséhez az alábbi költségtételekkel számolunk: 10 tanácsadói nap igénybe vétele, mely fejlesztés célja, hogy a rugalmas formák bevezetése elfogadottá váljon a teljes munkavállalói közösség számára és beépüljön a vállalkozás szervezeti kultúrájába valamint hosszú távon fennmaradjon. Ennek érdekében munkajogi és pénzügyi téren megtörténik a szervezeti dokumentáció kialakítása, Hr politikában rögzítjük a rugalmas formák illeszkedését a szervezet egészéhez és összehangoljuk a vállalati stratégiával, illetve IT tanácsadás biztosítja az informatikai háttér használhatóságát.

A kétféle két naposra tervezett vezetői képzéseken összesen 8 vezető fog részt venni: vezetői hatékonyság fejlesztése és vezetői készségfejlesztés célja az, hogy a vezetőket segítsék végighaladni a szervezeti változások folyamatán. A négy féle, két napos munkavállalói képzéseken összesen 40 fő vesz részt. Az együttműködési tréning fókuszában a munkatársak (csoportjai) közötti együttműködés, szinergia erősítése áll, az időgazdálkodás képzés célja, hogy a munkavállalók a tanfolyam alatt hatékony időtervezési mintákat, valamint a munka és a magánélet összehangolásának technikáit elsajátítsák. A stressz-,konfliktuskezelés, életmódfejlesztés tréning célja a személyes és munkahatékonyság növelése. A szervezeti kommunikáció képzés kitér arra is, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni egy olyan szervezetben, amelyben fizikailag nincs mindenki egy helyen, illetve nem mindenki dolgozik ugyanabban az időbeosztásban.

Az átalakításhoz nélkülözhetetlen a távmunkában dolgozók munkaeszközének beszerzése: a fejlesztés

keretében beszerzett 5db laptop Office csomaggal és az 5 db okostelefon é a távmunkában dolgozók távoli elérését és új formában végzett napi munkájuknak támogatását szolgálja, az új távoli munkaállomások eszközei lesznek. A távmunkában dolgozó kollégák munkaköri feladataik ellátáshoz fogják használni a beszerzendő eszközöket. A felmérés időpontjában 18 fő munkavállaló hagyományos foglalkoztatási formában heti 40 órás, napi 8 órás munkarendben látja el a feladatát. Az egyes szolgáltatások nem végezhetőek a jelenleg minden munkavállalóra jellemző kötött foglalkoztatási formában. Ilyen például az az eset, amikor egy nagyobb megrendelő gyárnak kell a villamossági hátteret biztosítani, ami folyamatos, 24 órás szolgáltatásnyújtást igényel. A kötött foglalkoztatási formák nem nyújtanak kellő rugalmasságot ehhez, nehezen biztosítható az általánostól eltérő munkarend, illetve nehezen megoldható egymás helyettesítése is. Folyamatos, és az egész működést befolyásoló probléma a munkaerő hiánya. A fejlesztés 6 átalakított munkakört betöltő munkavállalót-, a képzési és tanácsadási tevékenységek a teljes munkavállalói létszámot érintik, 1 munkavállaló munkakörének munka idejét a munkáltató 3 havi munkaidő keret kialakításával napi törzsidő megjelölésével határozza meg, 5 munkavállaló esetében távmunkára való átalakítás lehetséges.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 11 049 412 Forint.

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018.08.09.

GINOP-4.1.1-8-4-4-16-2017-00024

A KORREKTVILL KFT. LEENDŐ SZÉKHELYÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

A KORREKTVILL KFT. a „A KORREKTVILL KFT. LEENDŐ SZÉKHELYÉNEK ENERGETIKIAI FELÚJÍTÁSA” elnevezésű, GINOP-4.1.1-8-4-4-16-2017-00024 azonosító számú támogatási kérelme 14.453.785.-Ft vissza nem térítendő támogatásban és 14.486.049.-Ft visszatérítendő támogatásban részesült. A projekt támogatási intenzitása a támogatói okirat alapján: 44,80%.

A Projekt keretében megvalósult az épület homlokzati és lábazati hőszigetelése. A korszerűtlen nyílászárók cseréjét követően a nyári hővédelmet a felszerelt elektromos zsalúziák biztosítják. A komplett világítási rendszer energiatakarékossá vált. Az épület fűtését/hűtését mennyezeti és fali felületfűtési gépészeti rendszerrel került megoldásra, amelyhez a hőtermelést egy levegő/víz hőszivattyú biztosítja. Az épület elektromos energiaigényét a lapostetőre szerelt 13,25kW-os napelemes rendszer szolgáltatja.

A projekt 2019.12.31-én befejeződött.

GINOP-4.1.3-19-2019-00068

A KORREKTVILL KFT. TÁRHÁZI ENERGIAIGÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSA NAPELEMES RENDSZERREL

A KORREKTVILL KFT. a „A KORREKTVILL KFT. TÁRHÁZI ENERGIAIGÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSA NAPELEMES RENDSZERREL” elnevezésű, GINOP-4.1.3-19-2019-00068 azonosító számú támogatási kérelme 2.200.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt támogatási intenzitása a támogatói okirat alapján: 100%.

A Projekt keretében a KORREKTVILL KFT. tárházi ingatlanának tetején egy 11,0 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer került kialakításra, amelynek termelése a jövőben a TÁRHÁZ elektromos energia igényét biztosítani fogja. A projekt eredményeként társaságunk hozzájárul az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez.

A projekt 2019.12.31-én befejeződött.

GINOP-8.3.5-18 ’B’ HITELCÉL

A KORREKTVILL KFT. HOSSZÚ TÁVÚ LIKVID MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A KORREKTVILL KFT. 2020. nyarán döntött úgy, hogy az MFB Bank által indított Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogramhoz (azonosító jel: GINOP-8.3.5-18 ’B’ hitelcél) csatlakozik, és visszatérítendő finanszírozást igényel. Az igényelt finanszírozás célja az volt, hogy a működési költségek hitelből történő finanszírozása révén a vállalkozás hosszú távú likvid működése zavartalanul biztosított legyen. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.